Hermannin rantatien läntinen jalankulun ja pyöräilyn väylä avautuu 24.5.

23.5.2024
Kartta. Hermannin rantatien länsireunan jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt 24.5. alkaen. Kadun itäreunan jalankulun ja pyöräilyn väylä sulkeutuu 2 - 3 viikon ajaksi.

Hermannin rantatien läntinen jalankulun ja pyöräilyn väylä avataan perjantaina 24.5. Väylä on käytössä arviolta klo 5.00 alkaen perjantaiaamuna.

Väylällä on sen avauduttua väliaikaisesti kaksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt. Samassa yhteydessä suljetaan Hermannin rantatien itäreunassa sijaitseva väliaikainen jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Uusi itäisen jalankulun ja pyöräilyn väylä avataan 2–3 viikon kuluttua, arviolta kesäkuun puoliväliin mennessä.

24.5. voimaan tulevat liikennejärjestelyt on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kadun valmistuttua kokonaan Hermannin rantatiellä on yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt kadun molemmin puolin. 

Sörnäistenkadun liittymä pysyy tässä vaiheessa vielä suljettuna. Se avataan kesäkuun puoliväliin mennessä.