Hermannin rantatien alueella tehdään pohjatutkimuksia

3.7.2020
Maastotutkimusalue ulottuu Vanhan talvitien liittymästä Vallilan siirtolapuutarhan rajalle.
Kuva: Ensimmäisen vaiheen maastotutkimusten rajaus.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeella tehdään maastotöitä, jotka sisältävät kairavaunuilla tehtäviä pohjatutkimuksia sekä maastomittauksia. Työt alkavat heinäkuun puolivälissä ja jatkuvat ensimmäisessä vaiheessa elo-syyskuulle. Ensimmäisen vaiheen tutkimusalue on esitetty karttakuvassa.

Maastotöitä tehdään arkipäivisin klo 7-18 välillä välttäen liikenteen ruuhka-aikoja. Töiden vuoksi yksi ajokaista on ajoittain pois käytöstä. Kairauksia tehdään paikoin myös jalankulku- ja pyörätiellä, missä liikenne ohjataan kiertämään työalue.


Osa tutkimuksista kesäkauden jälkeen

Pohjatutkimuksia ja maastomittauksia tehdään myöhemmin myös Vallilanlaaksossa. Siirtolapuutarhan ja alueen muun virkistyskäytön vuoksi maastotyöt siellä ajoitetaan kesäkauden ulkopuolelle. Maastotöitä tehdään useammassa vaiheessa koko hankealueella kevääseen 2021 saakka. Tulevista töistä kerrotaan tarkemmin myöhemmin.


Tutkimuksilla varmistetaan laadukas lopputulos


Pohjatutkimuksilla selvitetään maaperän laatua suunnittelua ja rakentamista varten. Tietoja hyödynnetään mm. katujen ja raitiotien kantavuuden varmistamisessa. Oikein mitoitetut pohjanvahvistustoimenpiteet luovat perustan kestäville ja helposti ylläpidettäville ratkaisuille.

Kairausten yhteydessä otetaan myös näytteitä maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Hankkeen rakennusvaiheessa tehdään pilaantuneiden maiden kunnostustöitä tarpeen mukaan.