Hermannin rantatie | Poraukset ja paalutukset jatkuvat Agroksenmäellä, louhinnat aloitetaan syyskuussa

31.8.2022
Uusi kävely- ja pyöräilyväylä Sörnäistenkadulla.
Dronekuva työalueesta.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kesäkuussa 2022 alkaneet poraus- ja paalutustyöt Agroksenmäellä, Hermannin rantatien ja Sörnäistenkadun kulmassa, jatkuvat vuoden 2022 loppuun. Syyskuun aikana aloitetaan louhintatyöt. Porauksista, paalutuksesta ja louhinnoista aiheutuu melua, tärinää ja pölyä, ja niitä tehdään arkisin klo 7–18. Työt ovat osa Sörnäistentunnelin pohjoisten suuaukkorakenteiden rakentamista.

Syksyn aikana tehdään myös räjäytystöitä, joista tiedotetaan erikseen. Lisäksi Hermannin rantatiellä vuoden 2022 alussa alkaneet paalutustyöt jatkuvat. Työmaa alue on esitetty alla olevassa kartassa.

Työmaa-alueen sijainti Agroksemäellä, Sörnäistenkadun ja Hermannin rantatien kulmassa.
Työmaa-alueen sijainti kartalla.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!

Lisätiedot:

Työmaapäivystys
041 731 3004
info@kalasatamastapasilaan.fi
www.kalasatamastapasilaan.fi/palaute