Ajolankojen asennustyöt jatkuvat

11.1.2024
Valokuva. Raitiotietyömaa Hermannin rantatiellä Haukilahdenkadun risteyksen kohdalla joulukuun 2023 lopussa.
Kuva. Raitiotietyömaa Hermannin rantatiellä Haukilahdenkadun risteyksen kohdalla joulukuun 2023 lopussa.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yöaikaan tehtävät ajolankojen jatkuvat lähes koko hankealueella. Töitä tehdään ma–pe klo 20.00–6.00 välisenä aikana. Työt tehdään yöaikaan liikenteelle aiheutuvan häiriön minimoimiseksi. Myös työmaa-alueilla asennukset tehdään öisin, koska päivisin alueilla ei ole tilaa häiriöttömälle työskentelylle. Osalla työalueista saatetaan sulkea kaistoja töiden aikana turvallisuussyistä. Paikalla on liikenteenohjaus.

Töitä tehdään seuraavilla alueilla:

Osalla alueista työt ovat käynnistyneet aiemmin syksyllä 2023. Nyt tehtävät työt ovat näiden alueiden osalta viimeiset. Tällaisia alueita ovat Leonkatu–Verkkosaarenkatu ja Aallonhalkoja.

Esitetyt aikataulut ovat tämänhetkisiä arvioita. Yhden ajolankajaksoalueen työt kestävät noin 2–6 viikkoa. Vaikeat sääolosuhteet, kuten ankara pakkanen tai rankka lumisade, voivat vaikuttaa niiden aikatauluun. Töitä tehdään työryhmissä ja kalustona on henkilönostin. Työt eivät aiheuta merkittävää melua tai muuta häiriötä lähiympäristöön.

Alituskorkeus 4,5 metriä

Ajolankojen suurin sallittu alituskorkeus koko alueella on 4,5 metriä. Tätä korkeammilla ajoneuvoilla tai yhdistelmillä ei ole mahdollista alittaa ajolankoja. Tällaiset kuljetukset vaativat erityiskuljetusluvan, jonka hankkiminen on kuljetusyrityksen tai ajoneuvon kuljettajan vastuulla. Paikat, joissa on tai tulee olemaan ajolankojen alitus:

Käyttöönotto ja testit vuonna 2024

Raitiotien käyttöönottotestit ajoittuvat kevääseen ja kesään 2024. Ennen syksyn 2024 matkustajaliikenteen aloitusta tehdään koeajoja (mm. pimeä- ja hidasajot) sekä testataan kaikki radan tekniset järjestelmät. Pasilan osuus on jo otettu käyttöön 2.10.2023

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa mahdollista häiriötä!