Hermanni | Louhinta- ja räjäytystöitä Agroksenmäellä 21.9. alkaen

15.9.2022
Uusi kävely- ja pyöräilyväylä Sörnäistenkadulla.
Dronekuva työalueesta.

Keskiviikkona 21.9. aloitetaan louhinta- ja räjäytystyöt Agroksenmäellä, Sörnäistenkadun ja Hermannin rantatien kulmassa. Työt ovat osa Sörnäistentunnelin pohjoisten suuaukkorakenteiden rakentamista osana Kalasatamasta Pasilaan -hanketta. Mahdollisia räjäytysajankohtia on päivittäin viisi:

Paikalla on liikenteenohjaus, joka valvoo, että alueella ei liikuta. Liikkumiskiellon kesto on korkeintaan 15 minuuttia, todennäköisesti kuitenkin alle viisi minuuttia. Räjäytysajankohdat ovat mahdollisia räjäytyksiä, kaikkia ajankohtia ei käytetä. Räjäytysten aikana liikkuminen alueella on kielletty seuraavasti:

Räjäytys- tai louhintatöitä ei tehdä mainittujen kellonaikojen ulkopuolella eikä viikonloppuisin. Lisäksi tehdään louheenajoa, porausta ja piikkausta. Louhintatöitä tehdään arkisin klo 7–18. Lisäksi poraukset ja paalutukset jatkuvat alueella. Räjäytys- ja louhintatöiden arvioitu kesto on maaliskuun 2023 loppuun. Jalankulku ja pyöräily on mahdollista räjäytysten aikana Muurikujan kautta.

Liikenteenohjaajien sijainnit on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Kuvassa näkyy liikentenohjaajien sijainnit räjäytystöiden aikana.
Kuva: Liikenteenohjaajien sijainti räjäytystöiden aikana.

Olemme todella pahoillamme aiheuttamastamme häiriöstä!

Lisätietoja:

Hankkeen viestintä
puh. 09 310 32426
info(at)kalasatamastapasilaan.fi
www.kalasatamastapasilaan.fi/palaute