Hermanni | Liikennejärjestelyt muuttuvat Kyläsaarenkadun pohjoispäässä 1.2.

30.1.2024
Kuva. Kyläsaarenkadun pohjoispään 1.2. muuttuvat liikennejärjestelyt. Kyläsaarenkadun ylittävä suojatie Diakonia-ammattikorkeakoulun kohdalla poistuu käytöstä. Kadun ylitys kulkee Hermannin rantatien länsipuolella, Haukilahdenkadun yli. Väliaikainen kiertoliittymä muuttuu yksikaistaiseksi.
Kuva. Kyläsaarenkadun pohjoispään 1.2. muuttuvat liikennejärjestelyt.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Kyläsaarenkadun pohjoispäässä, väliaikaisen kiertoliittymän kohdalla viikon 5 torstaina 1.2. Liikennejärjestelyjä rakennetaan myös to–pe 1.2.–2.2. välisenä yönä. Kokonaisuudessaan uudet liikennejärjestelyt ovat voimassa perjantaina 2.2.

Kadun pohjoisosa Diakonia-ammattikorkeakoulun edustalla muuttuu työalueeksi. Työvaiheet sisältävät asfaltinpoistoa, putkitustöitä, reunakivien asennusta sekä asfaltointia. Töiden valmistuttua alue on lopputilanteen mukainen. Työt kestävät noin kaksi kuukautta.

Muutokset jalankulun ja pyöräilyn reitteihin

Muutokset on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva. Kyläsaarenkadun pohjoispään 1.2. muuttuvat liikennejärjestelyt. Kyläsaarenkadun ylittävä suojatie Diakonia-ammattikorkeakoulun kohdalla poistuu käytöstä. Kadun ylitys kulkee Hermannin rantatien länsipuolella, Haukilahdenkadun yli. Väliaikainen kiertoliittymä muuttuu yksikaistaiseksi.
Kuva. Kyläsaarenkadun pohjoispään 1.2. muuttuvat liikennejärjestelyt.

Muutokset moottoriajoneuvoliikenteelle

Hermannin rantatien kaistat ja jalankulun ja pyöräilyn väylät käyttöön vaiheittain kevään 2024 aikana

Hermannin rantatie palautuu käyttöön vaiheittain. Nyt tehtävien töiden valmistuttua, arviolta huhtikuun 2024 alussa, Hermannin rantatien eteläsuuntaiset kaistat palautuvat käyttöön Haukilahdenkadusta etelään. Pohjoisen suunta Vanhalta talvitieltä pohjoiseen avataan toukokuun 2024 alussa.

Tavoitteena on avata myös jalankulun ja pyöräilyn väylät samanaikaisesti moottoriajoneuvoliikenteen kaistojen kanssa. Pyöräliikenteen järjestelyt ovat kadun valmistututtua yksisuuntaiset: itäreunassa pohjoiseen ja länsireunassa etelään.