Datum för ikraftträdande: 1.7.2020
Vår webbplats är https://www.kalasatamastapasilaan.fi.

Personuppgiftsansvarig
Helsingfors stads trafikverk
HST
PB 55250
00099 Helsingfors stad

Insamling av uppgifterInsamling

På projektets webbplats (https://www.kalasatamastapasilaan.fi) samlar vi i princip inte in, behandlar eller lagrar personuppgifter. I följande fall kan det bli aktuellt att samla in personuppgifter:

Grunden för insamlingen av uppgifter är alltid personens samtycke: när en person skickar respons eller svarar på enkäter samtycker hen till att vi samlar in, behandlar och lagrar hens personuppgifter på de sätt som beskrivs i registret för kundrespons och registret för kommunikationen med intressenter inom Projektet Fiskehamnen-Böle.

Personen har rätt att när som helst begära kontroll, korrigering eller radering av sina uppgifter i systemet.

Delning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter, bortsett från undantagen i punkten ”Inbäddat innehåll från andra webbplatser”.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklarna på projektets webbplats (https://www.kalasatamastapasilaan.fi) kan innehålla inbäddat innehåll (till exempel videor, bilder, artiklar och så vidare). Att öppna inbäddat innehåll från andra webbplatser kan jämföras med att besökaren själv skulle besöka den tredje partens webbplats.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakor, bädda in tredje parters uppföljningskakor och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive uppföljning av interaktionen om och när du är inloggad som användare på webbplatsen.

Lagring av uppgifter

Uppgifterna lagras i systemet för kundrespons tills Projektet Fiskehamnen-Böle avslutas.

Analys på webbplatsen

Projektet Fiskehamnen-Böle använder tjänsten Google Analytics. Informationen som tjänsten samlar in används för att analysera användningen av webbplatsen och utveckla verksamheten. Google Analytics producerar information med hjälp av kakor som sparas i besökarnas webbläsare. Uppgifter som har samlats in på webbplatsen för Projektet Fiskehamnen-Böle används endast för utveckling av webbplatsen.

Personuppgiftsincidenter

Inom Projektet Fiskehamnen-Böle förhåller vi oss mycket allvarligt till säkerhetshot mot personuppgifter. Vid eventuella personuppgiftsincidenter informerar den personuppgiftsansvariga tillsynsmyndigheten om det inträffade inom utsatt tid samt informerar personen som utsatts för incidenten. Alla sådana incidenter eller försök till sådana utreds.

Relaterade dokument

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen asiakaspalautteiden ja sidosryhmäviestinnän rekisteri